Giải bài 34 Trang 116 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 34 Trang 116 SGK Toán 6 – Tập 1. phần bài tập Bài 6: Đoạn thẳng.

Đề bài 34 Trang 116 SGK Toán 6 – Tập 1:

Trên đường thẳng a lấy ba điểm A, B, C. Hỏi có mấy đoạn thẳng tất cả? Hãy gọi tên các đoạn thẳng ấy?

Lời giải câu 34 Trang 116 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 34 Trang 116 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)