Giải bài 33 Trang 17 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 33 Trang 17 SGK toán 6 – Tập 1. phần bài tập Bài 5: Phép cộng và phép nhân.

Đề bài 33 Trang 17 SGK Toán 6 – Tập 1:

Cho dãy số sau: 1, 1, 2, 3, 5, 8

Trong dãy số trên, mỗi số (kể từ số thứ ba) bằng tổng của hai số liền trước. Hãy viết tiếp bốn số nữa của dãy số.

Lời giải câu 33 Trang 17 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 33 Trang 17 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

BAIVIET.COM