Giải bài 33 Trang 16 SGK Toán 8 – Tập 1

Giải bài 33 Trang 16 SGK toán 8 – tập 1, phần bài tập Bài 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp).

Đề bài 33 Trang 16 SGK Toán 8 – Tập 1:

Tính:

a) (2 + xy)² ;          b) (5 – 3x)² ;

c) (5 – x²)(5 + x²) ;          d) (5x – 1)³ ;

e) (2x – y)(4x² + 2xy + y²) ;          f) (x + 3)(x² – 3x + 9).

Lời giải câu 33 Trang 16 SGK Toán 8 – Tập 1:

Giai bai 33 Trang 16 SGK Toan 8 – Tap 1 – Loi giai

(BAIVIET.COM)