Giải bài 33 Trang 119 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 33 Trang 119 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 7: Vị trí tương đối của hai đường tròn.

Đề bài 33 Trang 119 SGK Toán 9 – Tập 1:

Trên hình 89, hai đường tròn tiếp xúc nhau tại A. Chứng minh rằng OC // O’D.

giai bai 33 trang 119 sgk toan lop 9 – tap 1 - de bai

Lời giải câu 33 Trang 119 SGK Toán 9 – Tập 1:

Giải bài 33 Trang 119 SGK Toán lớp 9 - Tập 1 - Lời giải

(BAIVIET.COM)