Giải bài 33 Trang 115 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 33 Trang 115 SGK Toán 6 – Tập 1. phần bài tập Bài 6: Đoạn thẳng.

Đề bài 33 Trang 115 SGK Toán 6 – Tập 1:

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Hình gồm hai điểm … và tất cả các điểm nằm giữa … được gọi là đoạn thẳng RS.

Hai điểm … được gọi là hai mút của đoạn thẳng RS.

b) Đoạn thẳng PQ là hình gồm …

Lời giải câu 33 Trang 115 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 33 Trang 115 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)