Giải bài 32 Trang 89 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 32 Trang 89 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 4: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông.

Đề bài 32 Trang 89 SGK Toán 9 – Tập 1:

Một con thuyền với vận tốc 2km/h vượt qua một khúc sông nước chảy mạnh mất 5 phút. Biết rằng đường đi của con thuyền tạo với bờ một góc 70º. Từ đó đã có thể tính được chiều rộng của khúc sông chưa? Nếu có thể hãy tính kết quả (làm tròn đến mét).

Lời giải câu 32 Trang 89 SGK Toán 9 – Tập 1:

giai bai 32 trang 89 sgk toan lop 9 - tap 1 - loi giai

(BAIVIET.COM)