Giải bài 32 Trang 83 SGK Toán 8 – Tập 1

Giải bài 32 Trang 83 SGK toán 8 – tập 1, phần bài tập Bài 5 – Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang.

Đề bài 32 Trang 83 SGK Toán 8 – Tập 1:

Hãy dựng một góc bằng 30º

Lời giải câu 32 Trang 83 SGK Toán 8 – Tập 1:

Giai bai 32 Trang 83 SGK Toan 8 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)