Giải bài 32 Trang 17 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 32 Trang 17 SGK toán 6 – Tập 1. phần bài tập Bài 5: Phép cộng và phép nhân.

Đề bài 32 Trang 17 SGK Toán 6 – Tập 1:

Có thể tính nhanh tổng 97 + 19 bằng cách áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng:

97 + 19 = 97 + (3 + 16) = (97 + 3) + 16 = 100 + 16 = 116.

Hãy tính nhanh các tổng sau bằng cách làm tương tự như trên:

a) 996 + 45 ; b) 37 + 198.

Lời giải câu 32 Trang 17 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 32 Trang 17 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

BAIVIET.COM