Giải bài 32 Trang 114 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 32 Trang 114 SGK Toán 6 – Tập 1. phần bài tập Bài 2: Ba điểm thẳng hàng.

Đề bài 32 Trang 114 SGK Toán 6 – Tập 1:

Trong các câu sau, em hãy chọn câu đúng:

a) Hai tia Ox và Oy chung gốc thì đối nhau.

b) Hai tia Ox và Oy cùng nằm trên một đường thẳng thì đối nhau.

c) Hai tia Ox và Oy tạo thành đường thẳng xy thì đối nhau.

Lời giải câu 32 Trang 114 SGK Toán 6 – Tập 1:

 Giai bai 32 Trang 114 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)