Giải bài 32 Luyện tập Trang 115 SGK Toán 8 – Tập 2

Giải bài 32 Luyện tập Trang 115 SGK toán 8 – tập 2, phần bài tập Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng.

Đề bài 32 Luyện tập Trang 115 SGK Toán 8 – Tập 2:

Hình 112b biểu diễn một lưỡi rìu bằng sắt, nó có dạng một lăng trụ đứng, BDC là một tam giác cân.

a) Hãy vẽ thêm nét khuất, điền thêm chữ vào các đỉnh rồi cho biết AB song song với những cạnh nào?

b) Tính thể tích lưỡi rìu.

c) Tính khối lượng của lưỡi rìu, biết khối lương riêng của sắt là 7,874 kg/dm3 (phần cán gỗ bên trong lưỡi rìu là không đáng kể).

Giai bai 32 Luyen tap Trang 115 SGK Toan 8 – Tap 2 - De bai

Lời giải câu 32 Luyện tập Trang 115 SGK Toán 8 – Tập 2:

Giai bai 32 Luyen tap Trang 115 SGK Toan 8 – Tap 2 - Loi giai

(BAIVIET.COM)