Giải bài 30 Trang 114 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 30 Trang 114 SGK Toán 6 – Tập 1. phần bài tập Bài 2: Ba điểm thẳng hàng.

Đề bài 30 Trang 114 SGK Toán 6 – Tập 1:

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

Nếu điểm O nằm trên đường thẳng xy thì:

a) Điểm O là gốc chung của …

b) Điểm … nằm giữa một điểm bất kì khác O của tia Ox và một điểm bất kì khác O của tia Oy.

Lời giải câu 30 Trang 114 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 30 Trang 114 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)