Giải bài 30 – Luyện tập Trang 92 SGK toán 7 – Tập 1

Giải bài 30 – Luyện tập Trang 92 SGK toán 7 – Tập 1. phần bài tập Bài 4: Hai đường thẳng song song.

Đề bài 30 – Luyện tập Trang 92 SGK Toán 7 – Tập 1:

Giai bai 30 - Luyen tap Trang 92 SGK toan 7 - Tap 1 - De bai

Lời giải câu 30 – Luyện tập Trang 92 SGK Toán 7 – Tập 1:

– Theo hình vẽ thì m // n, p // q

– Cách kiểm tra: Vẽ một đường thẳng tùy ý cắt p, q. Đo hai góc đồng vị hoặc góc so le trong tạo thành xem có bằng nhau không. Nếu hai góc bằng nhau thì hai đường thẳng p và q song song, còn nếu hai góc không bằng nhau thì hai đường thẳng p và q không song song.

(BAIVIET.COM)