Giải bài 3 Trang 99 SGK Toán Đại số lớp 10

Giải bài 3 Trang 99 SGK toán Đại số lớp 10, phần bài tập Bài 4: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

Đề bài 3 Trang 99 SGK Toán Đại số lớp 10:

Có ba nhóm máy A, B, C dùng để sản xuất ra hai loại sản phẩm I và II. Để sản xuất một đơn vị sản phẩm mỗi loại lần lượt phải dùng các máy thuộc các nhóm khác nhau. Số máy trong một nhóm và số máy của từng nhóm cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm thuộc mỗi loại được dùng cho trong bảng sau:

Giai bai 3 Trang 99 SGK Toan Dai so lop 10 - De bai

Một đơn vị sản phẩm I lãi 3 nghìn đồng, một đơn vị sản xuất II lãi 5 nghìn đồng. Hãy lập kế hoạch sản xuất để cho tổng số tiền lãi cao nhất.

Hướng dẫn: Áp dụng phương pháp giải trong mục IV.

Lời giải câu 3 Trang 99 SGK Toán Đại số lớp 10:

Giai bai 3 Trang 99 SGK Toan Dai so lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)