Giải bài 3 Trang 99 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 3 Trang 99 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 28: Không khí – sự cháy.

Đề bài 3 Trang 99 SGK Hóa học lớp 8:

Giải thích vì sao sự cháy trong không khí xảy ra chậm hơn và tạo ra nhiệt độ thấp hơn so với sự cháy trong oxi.

Lời giải câu 3 Trang 99 SGK Hóa học lớp 8:

Sự cháy trong không khí xảy ra chậm hơn và tạo ra nhiệt độ thấp hơn so với sự cháy trong oxi. Đó là vì trong không khí, thể tích khí nitơ gấp 4 lần khí oxi, diện tích tiếp xúc của chất cháy với các phân tử oxi ít hơn nhiều lần nên sự cháy diễn ra chậm hơn. Một phần nhiệt tiêu hao để đốt nóng khí nitơ nên nhiệt độ đạt được thấp hơn.

(BAIVIET.COM)