Giải bài 3 Trang 99 SGK Địa lí lớp 9

Giải bài 3 Trang 99 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 26: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (Tiếp theo).

Đề bài 3 Trang 99 SGK Địa lí 9:

Nêu tầm quan trọng của vùng kỉnh tế trọng điểm miền Trung đối với sự phát triển kinh tế ở Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Lời giải câu 3 Trang 99 SGK Địa lí lớp 9:

– Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung bao gồm các tỉnh và thành phố: Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.

– Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đã có tác động mạnh đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các vùng Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; thúc đẩy các vùng này phát triển năng động hơn.

BAIVIET.COM