Giải bài 3 Trang 98 SGK Toán lớp 4

Giải bài 3 Trang 98 SGK toán lớp 4, phần bài tập Dấu hiệu chia hết cho 3.

Đề bài 3 Trang 98 SGK Toán lớp 4:

Viết ba số có ba chữ số và chia hết cho 3.

Lời giải câu 3 Trang 98 SGK Toán lớp 4:

Ba số có ba chữ số và chia hết cho 3 là : 123 ; 405 ; 741.

(BAIVIET.COM)