Giải bài 3 Trang 98 SGK Toán lớp 3

Giải bài 3 Trang 98 SGK toán lớp 3, phần bài tập Điểm ở giữa – Trung điểm của đoạn thẳng.

Đề bài 3 Trang 98 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 3 Trang 98 SGK Toan lop 3 – De bai

Lời giải câu 3 Trang 98 SGK Toán lớp 3:

I là trung điểm của đoạn thẳng BC (vì B, I, C thẳng hàng và BI = IC).

K là trung điểm của đoạn thẳng GE (vì G, K, E thẳng hàng và GK = KE).

O là trung điểm của đoạn thẳng AD (vì A, O, D thẳng hàng và AO = OD).

O là trung điểm của đoạn thẳng IK (vì I, O, K thẳng hàng và IO = OK).

(BAIVIET.COM)