Giải bài 3 Trang 98 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 3 Trang 98 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp.

Đề bài 3 Trang 98 SGK Sinh học 7:

Trong số 3 lớp của Chân khớp (Giáp xác, Hình nhện, Sâu bọ) thì lớp nào có giá trị thực phẩm lớn nhất ? Cho thí dụ .

Lời giải câu hỏi 3 Trang 98 SGK Sinh học lớp 7:

Trong 3 lớp của ngành Chân khớp thì lớp Giáp xác có giá trị thực phẩm lớn nhất là vì hầu hết các loài tôm, cua ở biển và ở nước ngọt đều là những thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao với khối lượng lớn. Nên có một vài vai trò quan trọng trong việc cung cấp thực phẩm cho con người và xuất khẩu.

BAIVIET.COM