Giải bài 3 Trang 97 SGK Toán lớp 3

Giải bài 3 Trang 97 SGK toán lớp 3, phần bài tập Số 10 000 – Luyện tập.

Đề bài 3 Trang 97 SGK Toán lớp 3:

Viết các số tròn chục từ 9940 đến 9990.

Lời giải câu 3 Trang 97 SGK Toán lớp 3:

9940 ; 9950 ; 9960 ; 9970 ; 9980 ; 9990.

(BAIVIET.COM)