Giải bài 3 Trang 96 SGK Toán lớp 3

Giải bài 3 Trang 96 SGK toán lớp 3, phần bài tập Các số có bốn chữ số (Tiếp theo).

Đề bài 3 Trang 96 SGK Toán lớp 3:

Viết số, biết số đó gồm :

a) Tám nghìn, năm trăm, năm chục, năm đơn vị ;

b) Tám nghìn , năm trăm , năm chục ;

c) Tám nghìn, năm trăm.

Lời giải câu 3 Trang 96 SGK Toán lớp 3:

a) 8555 ;

b) 8550 ;

c) 8500.

(BAIVIET.COM)