Giải bài 3 Trang 96 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 3 Trang 96 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 30: Kinh tế châu Phi.

Đề bài 3 Trang 96 SGK Địa lí 7:

Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ dân số và sản lượng công nghiệp của châu Phi so với thế giới theo số liệu dưới đây:

– Dân số châu Phi chiếm 13,4% dân số thế giới.

– Sản lượng công nghiệp châu Phi chiếm 2% sản lượng công nghiệp thế giới.

Qua biểu đồ, nêu nhận xét về trình độ phát triển công nghiệp của châu Phi.

Lời giải câu 3 Trang 96 SGK Địa lí lớp 7:

– Vẽ biểu đồ:

giai bai 3 trang 96 sgk dia li lop 7 - de bai

– Nhận xét: Biểu đồ cho thấy công nghiệp châu Phi kém phát triển, sản lượng công nghiệp chiếm vị trí rất nhỏ bé trong nền kinh tế thế giới, vì thế không đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hiện đại.

(BAIVIET.COM)