Giải bài 3 Trang 95 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 3 Trang 95 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X – XV.

Đề bài 3 Trang 95 SGK Lịch sử 10:

Sự phân hóa xã hội ở thế kỉ XIV dẫn đến hậu quả gì?

Lời giải câu 3 Trang 95 SGK Lịch sử lớp 10:

Sự phân hóa xã hội ở thế kỉ XIV dẫn đến hậu quả:

– Đời sống nhân dân ngày càng khổ cực

– Nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân bùng nổ

– Chính quyền nhà Trần rơi vào khủng hoảng

(BAIVIET.COM)