Giải bài 3 Trang 94 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 3 Trang 94 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 23: Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật.

Đề bài 3 Trang 94 SGK Sinh học 10:

Tại sao khi để quả vải chín qua 3 – 4 ngày thì có mùi chua ?

Lời giải câu 3 Trang 94 SGK Sinh học lớp 10:

Để quả vải chín qua 3 – 4 ngày sẽ có vị chua vì dịch quả vải chứa rất nhiều đường, nấm men ở vỏ quả dễ dàng xâm nhập vào phần thịt quả, chúng chuyển hóa đường thành rượu và từ rượu thành axit (có vị chua).

BAIVIET.COM