Giải bài 3 Trang 93 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 3 Trang 93 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 27: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ.

Đề bài 3 Trang 93 SGK Sinh học 7:

Địa phương em có biện pháp nào chống sâu bọ có hại nhưng an toàn cho môi trường ?

Lời giải câu hỏi 3 Trang 93 SGK Sinh học lớp 7:

Các biện pháp phòng chống sâu bọ có hại nhưng bảo vệ môi trường.

– Bảo vệ các loài thiên địch.

– Sử dụng các thuốc trừ sâu sinh học.

– Bắt sâu bọ bằng tay hoặc bẫy.

BAIVIET.COM