Giải bài 3 Trang 92 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 3 Trang 92 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 28: Tiêu hóa ở ruột non.

Đề bài 3 Trang 92 SGK Sinh học 8:

Với một khẩu phần bữa ăn đầy đủ các chất và sự tiêu hóa diễn ra có hiệu quả thì thành phần các chất dinh dưỡng sau tiêu hóa ở ruột non là gì ?

Lời giải câu 3 Trang 92 SGK Sinh học lớp 8:

Với một khẩu phần bữa ăn đầy đủ các chất và sự tiêu hóa hiệu quả thì thành phần các chất dinh dưỡng sau tiêu hóa ở ruột non là đường đơn 6 cacbon, các axit amin, axit béo và glixêrin, các thành phần cấu tạo của nuclêôtit, các vitamin, các muối khoáng và nước.

BAIVIET.COM