Giải bài 3 Trang 91 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 3 Trang 91 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 26: Oxit.

Đề bài 3 Trang 91 SGK Hóa học lớp 8:

a) Hãy viết công thức hóa học của hai oxit axit và hai oxit bazơ.

b) Nhận xét về thành phần trong công thức của các oxit đó.

c) Chỉ ra cách gọi tên mỗi oxit đó.

Lời giải câu 3 Trang 91 SGK Hóa học lớp 8:

giai bai 3 trang 91 sgk hoa hoc lop 8 - loi giai

(BAIVIET.COM)