Giải bài 3 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 6

Giải bài 3 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 6, phần bài tập Bài 18: Các phương pháp chế biến thực phẩm.

Đề bài 3 Trang 91 SGK Công nghệ 6:

Cho biết sự khác nhau giữa xào và rán ; giữa nấu và luộc ?

Lời giải câu 3 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 6:

– Sự khác nhau giữa xào và rán:

  • Rán sử dụng lượng chất béo khá nhiều, còn xào sử dụng lượng chất béo ít.
  • Thời gian thực hiện xào ngắn, còn rán thực hiện trong thời gian đủ làm chín thực phẩm.

– Sự khác nhau giữa nấu và luộc: nấu có sử dụng thêm gia vị, còn luộc thì không.

(BAIVIET.COM)