Giải bài 3 Trang 9 SGK Toán Đại số lớp 10

Giải bài 3 Trang 9 SGK toán Đại số lớp 10, phần bài tập Bài 1: Mệnh đề.

Đề bài 3 Trang 9 SGK Toán Đại số lớp 10:

Cho các mệnh đề kéo theo:

Nếu a và b cùng chia hết cho c thì a + b chia hết cho c (a, b, c là những số nguyên).

Các số nguyên tố có tận cùng bằng 0 đều chia hết cho 5.

Một tam giác cân có hai đường trung tuyến bằng nhau.

Hai tam giác bằng nhau có diện tích bằng nhau.

a) Hãy phát biểu mệnh đề đảo của mỗi mệnh đề trên.

b) Hãy phát biểu mỗi mệnh đề trên, bằng cách sử dụng khái niệm “điều kiện đủ”.

c) Phát biểu mỗi mệnh đề trên, bằng cách sử dụng khái niệm “điều kiện cần”.

Lời giải câu 3 Trang 9 SGK Toán Đại số lớp 10:

Giai bai 3 Trang 9 SGK Toan Dai so lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)