Giải bài 3 Trang 9 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 3 Trang 9 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 1:  Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ.

Đề bài 3 Trang 9 SGK Sinh học 11:

Giải thích vì sao cây trên cạn bị ngập úng lâu sẽ chết.

Lời giải câu 3 Trang 9 SGK Sinh học lớp 11:

Khi đất bị ngập nước, oxi trong không khí không thể khuếch tán vào đất, rễ cây không thể lấy oxi để hô hấp. Nếu như quá trình ngập úng kéo dài, các lông hút trên rễ sẽ bị chết, rễ bị thối hỏng, không còn lấy được nước và các chất dinh dưỡng cho cây, làm cho cây bị chết.

(BAIVIET.COM)