Giải bài 3 Trang 9 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 3 Trang 9 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 2: Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới.

Đề bài 3 Trang 9 SGK Địa lí 7:

Căn cứ vào đâu mà người ta phân chia dân cư trên thế giới ra thành các chủng tộc? Các chủng tộc này sinh sống ở đâu?

Lời giải câu 3 Trang 9 SGK Địa lí lớp 7:

– Người ta chia dân cư trên thế giới ra thành các chủng tôc căn cứ vào hình thái bên ngoài cơ thể (màu da, tóc, mắt, mũi…)

– Người Môn-gô-lô-ít phân bố chủ yếu ở Châu Á, người Nê-gro-ít ở châu Phi, người Ơ-rô-pê-lô-ít ở châu Âu.

(BAIVIET.COM)