Giải bài 3 Trang 88 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 3 Trang 88 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 15: Bài toán về chuyển động ném ngang.

Đề bài 3 Trang 88 SGK Vật lý lớp 10:

Lập phương trình quỹ đạo của chuyển động ném ngang, các công thức tính thời gian chuyển động và tầm ném xa.

Lời giải câu 3 Trang 88 SGK Vật lý lớp 10:

Giai bai 3 Trang 88 SGK Vat ly lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)