Giải bài 3 Trang 88 SGK Toán Đại số lớp 10

Giải bài 3 Trang 88 SGK toán Đại số lớp 10, phần bài tập Bài 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn.

Đề bài 3 Trang 88 SGK Toán Đại số lớp 10:

Giải thích vì sao các cặp bất phương trình sau tương đương?

Giai bai 3 Trang 88 SGK Toan Dai so lop 10 - De bai

Lời giải câu 3 Trang 88 SGK Toán Đại số lớp 10:

Giai bai 3 Trang 88 SGK Toan Dai so lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)