Giải bài 3 Trang 88 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 3 Trang 88 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 26: Châu Chấu.

Đề bài 3 Trang 88 SGK Sinh học 7:

Quan hệ giữa dinh dưỡng và sinh sản ở châu chấu như thế nào ?

Lời giải câu hỏi 3 Trang 88 SGK Sinh học lớp 7:

Mối quan hệ dinh dưỡng và sinh sản ở châu chấu là : Châu chấu phàm ăn, đẻ nhiều (đẻ nhiều lứa trong năm và nhiều trứng trong một lần). Nhờ đó, chúng sinh sản rất nhanh và thường gây hại lớn cho cây cối, mùa màng.

BAIVIET.COM