Giải bài 3 Trang 87 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 3 Trang 87 SGK Công nghệ lớp 12, phần bài tập Bài 22: Hệ thống điện quốc gia.

Đề bài 3 Trang 87 SGK Công nghệ 12:

Vì sao cần phải có hệ thống điện quốc gia?

Lời giải câu 3 Trang 87 SGK Công nghệ lớp 12:

Cần phải có hệ thống điện quốc gia vì:

– Hệ thống điện quốc gia đảm bảo việc sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng cung cấp cho các ngành thuộc nhiều lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp,… và sinh hoạt.

– Hệ thống điện quốc gia có độ tin cậy cao, chất lượng điện năng tốt, an toàn và kinh tế.

(BAIVIET.COM)