Giải bài 3 Trang 86 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 3 Trang 86 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 16: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Tiếp theo).

Đề bài 3 Trang 86 SGK Lịch sử 10:

Nêu những sự kiện chứng tỏ tính liên tục và rộng lớn của phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta thời Bắc thuộc.

Lời giải câu 3 Trang 86 SGK Lịch sử lớp 10:

– Năm 40: Hai Bà Trưng khởi nghĩa

– Năm 100, 137, 144: Các cuộc khởi nghĩa của nhân dân Nhật Nam

– Năm 157: Cuộc khởi nghĩa của nhân dân Cửu Chân

– Năm 248: Khởi nghĩa Bà Triệu

– Năm 542: Khởi nghĩa Lý Bí

– Năm 687: Khởi nghĩa Đinh Kiến, Lý Tự Kiên

– Năm 722: Khởi nghĩa Mai Thúc Loan

– Năm 776: Khởi nghĩa Phùng Hưng

– Năm 905: Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ

– Năm 938: Ngô Quyền đánh bại quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng.

(BAIVIET.COM)