Giải bài 3 Trang 86 SGK Địa lí lớp 8

Giải bài 3 Trang 86 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 23: Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam.

Đề bài 3 Trang 86 SGK Địa lí 8:

Vị trí địa lí và hình dạng của lãnh thổ Việt Nam của những thuận lợi và khó khăn gì cho công cuộc xây dựng vào bảo vệ Tổ Quốc ta hiện nay?

Lời giải câu 3 Trang 86 SGK Địa lí lớp 8:

– Tạo thuận lợi cho Việt Nam phát triển kinh tế toàn diện.

– Hội nhập vào giao lưu với các nước Đông Nam Á và thế giới trong xu hướng quốc tế hóa và toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới.

– Phải luôn chú ý bảo vệ đất nước, chông thiên tai (bão, lũ lụt, hạn hán, cháy rừng, sóng biển,…) và chống giặc ngoại xâm (xâm chiếm đất đai, hải đảo, xâm phạm vùng biển vùng trời Tổ Quốc,..).

BAIVIET.COM