Giải bài 3 Trang 85 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 Trang 85 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 29: Bệnh và tật di truyền ở người.

Đề bài 3 Trang 85 SGK Sinh học 9:

Nêu các nguyên nhân phát sinh các tật, bệnh di truyền ở người và một số biện pháp hạn chế phát sinh các tật, bệnh đó.

Lời giải câu 3 Trang 85 SGK Sinh học lớp 9:

* Nguyên nhân phát sinh các tật, bệnh di truyền ở người:

– Do tác nhân vật lí và hóa học trong tự nhiên gây ra.

– Do rối loạn quá trình trao đổi chất nội bào.

– Ô nhiễm môi trường (do sử dụng nhiều thuốc trừ sâu, diệt cỏ, một số chất độc hoá học rải trong chiến tranh).

* Biện pháp hạn chế phát sinh tật, bệnh di truyền:

– Đấu tranh chống sản xuất, thử và sử dụng vũ khí hạt nhân, vũ khí hoá học.

– Ngăn ngừa các hoạt động gây ô nhiễu môi trường.

– Sử dụng hợp lí, đúng quy định khi sử dụng thuốc sâu, diệt cỏ và một số chất độc có hại khác.

– Khi đã mắc một số tật, bệnh di truyền nguy hiểm thì không nên kết hôn, nếu kết hôn thì hạn chế hoặc không nên sinh con. Đặc biệt trường hợp gia đình chồng đã có người mang tật, bệnh di truyền, người phụ nữ lại mang tật, bệnh di truyền đó thì không nên sinh con

(BAIVIET.COM)