Giải bài 3 Trang 85 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 3 Trang 85 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 25: Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện.

Đề bài 3 Trang 85 SGK Sinh học 7:

Nêu tập tính thích nghi với lối sống của nhện?

Lời giải câu hỏi 3 Trang 85 SGK Sinh học lớp 7:

Tập tính thích nghi với lối sống của nhện:

– Chăng tơ: để bắt mồi, để di chuyển,…

– Bắt mồi: con mồi của nhện là mồi sống.

BAIVIET.COM