Giải bài 3 Trang 85 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 3 Trang 85 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 25: Biến dạng của lá.

Đề bài 3 Trang 85 SGK Sinh học 6:

Hãy phát hiện thêm những cây khác ở địa phương em có lá biến dạng, nói rõ lá biến dạng đó có tác dụng gì đối với cây.

Lời giải câu 3 Trang 85 SGK Sinh học lớp 6:

– Tua cuốn của cây mướp, bầu, bí: tua cuốn giúp cây bám vào giá thể để leo lên hoặc bám chắc vào giá thể.

– Cây bắt ruồi: lá biến thành cơ quan bắt mồi để bắt các động vật nhỏ bé, cung cấp chất dinh dưỡng cho cây.

– Cây chuỗi ngọc: lá biến thành dạng hình cầu, màu xanh, dự trữ nước và chất dinh dưỡng cho cây.

– Cây hoa ngọc nữ: lá có màu trắng, vừa bảo vệ cụm hoa màu đỏ vừa dẫn dụ côn trùng thụ phấn cho hoa.

– Cây lan ý: lá biến màu trắng để bảo vệ cụm hoa.

BAIVIET.COM