Giải bài 3 Trang 85 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 3 Trang 85 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 19: Tuần hoàn máu (Tiếp theo).

Đề bài 3 Trang 85 SGK Sinh học 11:

Tại sao huyết áp lại giảm dần trong hệ mạch?

Lời giải câu 3 Trang 85 SGK Sinh học lớp 11:

Huyết áp giảm dần trong hệ mạch do: máu từ tim vào động mạch với một áp lực lớn nhờ sự co bóp đẩy máu của tim. Áp suất của máu lên động mạch chủ là lớn nhất do toàn bộ lượng máu từ tim chỉ được dồn vào một động mạch chủ. Từ động mạch chủ sẽ phân ra các động mạch lớn rồi phân ra các tiểu động mạch và tới các mao mạch sau đó tới tiểu tĩnh mạch và tĩnh mạch chủ. Khi máu từ một mạch lớn được phân vào các mạch nhỏ hơn thì áp lực của máu lên thành mạch sẽ giảm dần (huyết áp giảm dần).

BAIVIET.COM