Giải bài 3 Trang 82 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 3 Trang 82 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 14: Lực hướng tâm.

Đề bài 3 Trang 82 SGK Vật lý lớp 10:

Nêu một vài ứng dụng của chuyển động li tâm?

Lời giải câu 3 Trang 82 SGK Vật lý lớp 10:

– Máy vắt li tâm

– Máy gia tốc li tâm

– Thùng giặt quần áo của máy giặt

(BAIVIET.COM)