Giải bài 3 Trang 82 SGK Toán lớp 3

Giải bài 3 Trang 82 SGK Toán lớp 3, phần bài tập Tính giá trị của biểu thức (Tiếp theo).

Đề bài 3 Trang 82 SGK Toán lớp 3:

Có 240 quyển sách xếp đều vào 2 tủ, mỗi tủ có 4 ngăn. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách. Biết rằng mỗi ngăn có số sách như nhau?

Lời giải câu 3 Trang 82 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 3 Trang 82 SGK Toan lop 3 – Loi giai

(BAIVIET.COM)