Giải bài 3 Trang 82 SGK Địa lí lớp 6

Giải bài 3 Trang 82 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất.

Đề bài 3 Trang 82 SGK Địa lí 6:

Con người có ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất như thế nào?

Lời giải câu 3 Trang 82 SGK Địa lí lớp 6:

Con người ảnh hưởng rất lớn tới sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất. Điều này thể hiện ở hai mặt:

– Mở rộng sự phân bố của thực, động vật khi mang những giống cây trồng vật nuôi từ nơi này đến nơi khác.

Ví dụ- người châu Âu mang cừu sang nuôi ở ô-xtrây-li-a, đem cao su từ Bra-xin sang trồng ở Đông Nam Á.

– Thu hẹp nơi sinh sống của nhiều loài thực, động vật: con người khai thác rừng bừa bãi làm nhiều loài động vật mất nơi cư trú, phải di chuyển đến nơi khác, săn bắn làm nhiều loài động vật quý hiếm bị diệt vong.

(BAIVIET.COM)