Giải bài 3 Trang 81 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 3 Trang 81 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 24: Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xác.

Đề bài 3 Trang 81 SGK Sinh học 7:

Vai trò của nghề nuôi tôm ở nước ta và địa phương em ?

Lời giải câu hỏi 3 Trang 81 SGK Sinh học lớp 7:

Nghề nuôi tôm ở nước ta khá phát triển, có vai trò trong nền kinh tế quốc dân. Ở vùng biển, nhân dân thường nuôi tôm sú, tôm hùm. Ở vùng đồng bằng thường nuôi tôm càng xanh. Tôm là thực phẩm quý có nhiều chất dinh dưỡng và là mặt hàng xuất khẩu quan trọng của nước ta.

BAIVIET.COM