Giải bài 3 Trang 80 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 3 Trang 80 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa.

Đề bài 3 Trang 80 SGK Sinh học 8:

Các chất cần cho cơ thể như nước, muối khoáng, các loại vitamin khi vào cơ thể theo đường tiêu hóa thì cần phải qua những hoạt động nào của hệ tiêu hóa ? Cơ thể người có thể nhận các chất này theo con đường nào khác không ?

Lời giải câu 3 Trang 80 SGK Sinh học lớp 8:

– Các chất cần cho cơ thể như nước, muối khoáng, các loại vitamin khi vào cơ thể theo đường tiêu hóa thì phải trải qua các hoạt động như : ăn, đẩy thức ăn trong ống tiêu hóa, hấp thụ thức ăn.

– Cơ thể người có thể nhận các chất này theo con đường khác là tiêm (chích) qua tĩnh mạch vào hệ tuần hoàn máu, hoặc qua kẽ giữa các tế bào nước mô rồi lại vào hệ tuần hoàn máu.

BAIVIET.COM