Giải bài 3 Trang 80 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 3 Trang 80 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 18: Tuần hoàn máu.

Đề bài 3 Trang 80 SGK Sinh học 11:

Đánh dấu x vào ô ▭ cho ý đúng về nhóm động vật KHÔNG có sự pha trộn giữa máu giàu O2 và máu giàu CO2 ở tim.

▭ A. cá xương, chim, thú.

▭ B. lưỡng cư, động vật có vú.

▭ C. bò sát (trừ cá sấu), chim, thú.

▭ D. lưỡng cư, bò sát, chim.

Lời giải câu 3 Trang 80 SGK Sinh học lớp 11:

Cá xương, chim, thú là nhóm động vật không có sự pha trộn giữa máu máu giàu O2 và máu giàu CO2 ở tim.

Đáp án: A

BAIVIET.COM