Giải bài 3 Trang 79 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 3 Trang 79 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 14: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam.

Đề bài 3 Trang 79 SGK Lịch sử 10:

Hãy nêu những nét chính về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của quốc gia Phù Nam.

Lời giải câu 3 Trang 79 SGK Lịch sử lớp 10:

– Tình hình kinh tế:

+ Cư dân Phù Nam sản xuất nông nghiệp, kết hợp với làm nghề thủ công, đánh cá và buôn bán.

+ Ngoại thương đường biển rất phát triển.

– Tình hình văn hóa

+ Tập quán phổ biến của cư dân Phù Nam là ở nhà sàn

+ Phật giáo và Ba-la-môn giáo được sùng tín

+ Nghệ thuật ca, múa nhạc phát triển.

– Tình hình xã hội

Có sự phân hóa giàu nghèo hình thành các tầng lớp quý tộc, bình dân, nô lệ.

(BAIVIET.COM)