Giải bài 3 Trang 79 SGK Địa lí lớp 6

Giải bài 3 Trang 79 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 26: Đất. Các nhân tố hình thành đất.

Đề bài 3 Trang 79 SGK Địa lí 6:

Độ phì của đất là gì ?

Lời giải câu 3 Trang 79 SGK Địa lí lớp 6:

Độ phì của đất là khả năng cung cấp các chất dinh dưỡng, nước, nhiệt, khí để cho thực vật sinh sống.

(BAIVIET.COM)