Giải bài 3 Trang 79 SGK Địa lí lớp 5

Giải bài 3 Trang 79 SGK Địa lí lớp 5, phần câu hỏi và bài tập Bài 5: Vùng biển nước ta.

Đề bài 3 Trang 79 SGK Địa lí 5:

Kể tên một số hải sản của nước ta.

Lời giải câu 3 Trang 79 SGK Địa lí lớp 5:

Tên một số loại hải sản ở nước ta: Mực, tôm càng xanh, tôm hùm, cá thu, các trích, ngao, sò, sứa, ngao, cua,…

(BAIVIET.COM)