Giải bài 3 Trang 78 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 3 Trang 78 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 13: Lực ma sát.

Đề bài 3 Trang 78 SGK Vật lý lớp 10:

Nêu những đặc điểm của ma sát nghỉ?

Lời giải câu 3 Trang 78 SGK Vật lý lớp 10:

+ Xuất hiện ở mặt tiếp xúc của vật rơi với bề mặt để giữ cho vật đứng yên trên bề mặt đó khi nó bị một lực tác dụng song song với mặt tiếp xúc.

+ Có độ lớn cực đại, độ lớn cực đại lớn hơn lực ma sát trượt

(BAIVIET.COM)